huadong 3 core swa cable diagram

huadong 3 core swa cable diagram